Pagamento dos servizos ecosistémicos na conca do encoro de Rialb

No marco do proxecto europeo SINCERE e coordinado polo Centro da Propiedade Forestal, Joan Pons do INSTA ofreceu unha sesión formativa sobre o deseño dun programa de pago por servizos ecosistémicos forestais na conca do encoro de Rialb.

O obxectivo da formación foi poñer en valor os principais aspectos a ter en conta, achegar exemplos de programas similares doutros países e, ao mesmo tempo, facer propostas concretas de funcionamento e marco legal para o caso concreto.

Como resultado desta sesión, o INSTA encargouse tamén de elaborar un informe sobre o mecanismo administrativo e fiscal que debería ter un futuro sistema de pago dos servizos dos ecosistemas forestais.