Project Description

No marco do proceso de creación do futuro Parque Natural da Serra de Prades, o INSTA coordinou o proceso de participación da Consulta Pública Preliminar. Os obxectivos que se marcaron neste proceso foron:

  • Enviar toda a información previa sobre a creación do Parque Natural aos 22 concellos da zona e aos seus cidadáns.
  • Facilitar a participación dos axentes locais e da cidadanía na Consulta Pública Previa do Decreto de creación do Parque Natural.
  • Facilitar a comprensión dos obxectivos da creación do Parque Natural e resolver as dúbidas iniciais dos cidadáns e dos técnicos municipais.

Por iso, o INSTA organizou sesións de información e atención á cidadanía nos concellos do futuro Parque Natural, resolvendo dúbidas iniciais, explicando a figura do Parque Natural e atendendo dúbidas legais sobre o mesmo.