Project Description

Na actualidade, o modelo de relación predominante entre cidadáns e enerxía caracterízase por unha limitada capacidade de actuación e decisión por parte do consumidor, que acaba adoptando un papel fundamentalmente pasivo. Atopámonos pois cunha dependencia cidadá dentro do sistema enerxético, no que hai unha serie de actores que, en termos xerais, definen e dominan o acceso á enerxía. Ante esta realidade do sistema comezan a materializarse posibilidades esperanzadoras para comprender de forma alternativa todas as accións arredor da enerxía —principalmente: xeración, distribución, comercialización e consumo—. Entre estas novas realidades do sistema, unha en particular é especialmente relevante: as comunidades enerxéticas.

Definidas como un mecanismo facilitador para unha transición enerxética xusta e democrática, as comunidades enerxéticas teñen un gran potencial para reducir a vulnerabilidade enerxética. Non obstante, xestionar e explotar adecuadamente este potencial é un gran reto a resolver.

O proxecto El Cable nace coa finalidade principal de converter as comunidades enerxéticas en mecanismos comunitarios e solidarios para reducir a vulnerabilidade enerxética, así como espazos de empoderamento enerxético das persoas que se atopan nesta situación de vulnerabilidade. O Cable – Solidaritat Enerxética quere ir máis aló da creación de solucións puramente asistenciais, incluíndo persoas en situación de vulnerabilidade nos seus propios procesos de goberno e toma de decisións dentro da comunidade.

Máis información na páxina web do proxecto: https://elcableenergia.cat/