Regulamento da apicultura urbana

A petición da asociación Apis Urbis, que promove o coidado das abellas, incrementando a súa presenza nos medios urbanos e nos establecementos rurais, contribuíndo á convivencia entre humanos e abellas a través do coñecemento das mesmas e colaborando coa saúde de ambas, o INSTA inicia unha colaboración co fin de atopar o mellor axuste legal. para esta actividade.
Mediante o estudo comparativo e a análise da realidade urbana de cada espazo onde se quere potenciar a apicultura urbana, o INSTA ofrecerá os mellores mecanismos legais para que esta actividade se desenvolva con normalidade. Hai que ter en conta que a apicultura é unha actividade tradicional que repercute positivamente en moitos ámbitos, dende a propia produción do mel, ata a educación, a integración social, etc. sen subestimar a contribución fundamental das abellas nos ciclos biolóxicos dos ecosistemas.
Romper prexuízos e tecer novos horizontes para a apicultura serán dous dos principais retos aos que se enfrontarán Apis Urbis e INSTA.