Project Description

Durante o período 2021-2024, o INSTA ofrecerá servizos de apoio e formación ao Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona, como entidade promotora. Durante este período o INSTA ofrecerá asistencia na formulación xurídica das Comunidades Enerxéticas Locais, establecemento de Espazos de Ensaio Agrario e xestión de conflitos. Paralelamente, ofrecerase formación nas citadas materias e outras como comunicación non violenta ou financiamento de proxectos agroecolóxicos.

A Xarxa d’Ateneus Cooperatius é un servizo público presente en toda Cataluña. O obxectivo é impulsar as cooperativas e a economía social e solidaria en cada comarca, apoiando a creación de novas iniciativas económicas transformadoras, a xeración de emprego de calidade que satisfaga as necesidades das persoas e do territorio, así como o ‘fortalecemento da inter- redes de cooperación. Co servizo que prestará o INSTA preténdese reforzar as capacidades da economía cooperativa no Camp de Tarragona, ao tempo que se aportan solucións aos retos ambientais específicos que plantexan as empresas do sector.

Máis información en https://coopcamp.cat/