Organización do curso de Técnicas de Negociación

O INSTA organizou os días 23 e 25 de outubro en colaboración co COAMB o “Curso de Técnicas de Negociación”. O obxectivo do curso foi proporcionar as principais ferramentas para aprender a negociar e preparar a mellor estratexia posible. Os alumnos apreciaron os exercicios prácticos e a claridade da teoría.