Project Description

INSTA asesorou á empresa cooperativa Watteco, unha iniciativa que ten como obxectivo axudar ás comunidades locais a realizar a transición enerxética dun xeito máis colaborativo e participativo, implicando á cidadanía, facilitando o financiamento colectivo de proxectos renovables, premiando aos investidores baseados na enerxía xerada e fomentando o comercio local cunha moeda virtual. O asesoramento do INSTA consistiu na actualización dos estatutos sociais da cooperativa para adecualos ao obxecto final da empresa, e ao mesmo tempo asesoralos na redacción dos convenios entre as partes implicadas nos proxectos de enerxías renovables que se impulsarán. .