A nova ISO 14.001, marca unha tendencia cara á unificación das normas ISO.

Coa nova ISO 14.001 o sistema de xestión ambiental ábrese cara á deriva da unificación das normas ISO para unha maior facilidade, na práctica, para a implantación, revisión e mantemento das normas ISO nas organizacións que realizan un gran esforzo para implantar un sistema de calidade e, sobre todo, de xestión ambiental. A continuación móstranse os principais cambios entre as dúas normativas que son obxecto de estudo neste artigo, e onde se intenta arroxar algo de luz sobre a cuestión subxacente: A nova ISO 14.001 marca unha tendencia cara á unificación das normas ISO?

2024-04-21T15:44:28+00:00Abril 21st, 2024|Consultoría|

Xustiza restaurativa no ámbito ambiental

O sistema xudicial español e catalán protexe suficientemente á vítima dun delito? En xeral, a resposta céntrase en sancionar ao delincuente sen ter en conta as necesidades das vítimas, que se converten en testemuñas do proceso xudicial. A participación da vítima no proceso xudicial abre a porta a considerar que a reparación dun dano non [...]

2024-04-21T15:44:25+00:00Abril 21st, 2024|Uncategorized @gl|
Go to Top