Project Description

INSTA està oferint serveis d’assessorament i acompanyament en la creació de Comunitats Energètiques Locals. Aquesta nova realitat per la transició energètica, requereix d’un assessorament jurídic especialitzat en matèria de formalització administrativa de les Comunitats, encaix jurídic, relació entre els agents implicats, convenis i acords entre les parts, etc.

INSTA, des de la seva expertesa i alhora comptant amb una àmplia xarxa de col·laboradors tècnics especialitzats, està assessorant la creació de diferents Comunitats Energètiques Locals arreu de Catalunya.