Assessorament en la implantació eòlica a la Terra Alta

A petició d’organitzacions econòmiques i socials de la comarca de la Terra Alta, INSTA ha ofert un assessorament consistent en l’avaluació de projectes de parcs eòlics en tràmit i previstos en el futur, per tal de determinar-ne possibles impactes negatius i la contraposició amb el desenvolupament d’altres activitats que aporten valor territorial. Alhora l’assessorament també ha comportat la interposició de recursos i al·legacions en aquells casos en els que s’ha cregut que els parcs eòlics havien estat tramitats erròniament, comportaven uns impactes ambientals notbales o bé implicaven una massificació d’aerogeneradors en determinades zones.