Col·laboració en la redacció del “Mapa d’actors dels sistemes socioecològics de la regió metropolitana de Barcelona”

INSTA ha col·laborat en la redacció del “Mapa d’actors dels sistemes socioecològics de la regió metropolitana de Barcelona” impulsat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona en col·laboració amb el Centre per la Sostenibilitat Territorial (CST). En aquest projecte, INSTA ha elaborat el treball de camp consistent en entrevistes sobre conflictes ambientals a Catalunya, tot analitzant-ne l’origen, els actors implicats i les vinculacions amb els sistemes socioecològics de l’entorn de Barcelona.