Project Description

INSTA ha acompanyat a la Red de Espacios Test Agrarios (RETA) en la seva constitució com a associació. INSTA dinamitzà diferents espais de treball entre els membres de la RETA per tal de veure quina podia ser la millor forma jurídica a adoptar, quins aspectes incloure en els seus estatuts i acompanyar-los en els passos legals per la seva constitució.

Més informació sobre la RETA aquí.