Document sobre els aspectes de responsabilitat civil, penal i ambiental de la custòdia

En col·laboració amb la Xarxa de Custòdia del Territori, INSTA va redactar un document sobre els aspectes de responsabilitat civil, penal i ambiental de la custòdia del territori, dins la col·lecció “Documents ocasionals”.

El document és consultable al següent enllaç.