Estudi sobre la regulació dels residus del tabac

Per encàrrec de la Fundació Rezero, INSTA ha elaborat un informe per analitzar el marc regulador dels residus derivats del consum de tabac, en especial les burilles. En l’estudi s’ha comparat el marc legislatiu català, estatal i europeu, alhora que s’han analitzat exemples de regulació en determinades zones. L’estudi també ha analitzat l’encaix jurídic de determinades mesures per a la prevenció d’aquests residus, tals com l’establiment de zones sense tabac en espais vulnerables, l’establiment de sancions, l’aplicació s’un sistema de retorn, entre d’altres. Aquestes mesures foren analitzades després de rebre els resultats d’una enquesta en la què es preguntava sobre l’acceptació de determinades mesures.