Estudi sobre les carreteres del Baix Llobregat

Per encàrrec de la Diputació de Barcelona i en treball conjunt amb el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, INSTA ha realitzat un estudi sobre els vectors ambientals que repercuteixen en les inversions i manteniments que la Diputació de Barcelona realitza en la xarxa de carreteres de la seva titularitat a la comarca del Baix Llobregat.

En aquest estudi INSTA ha analitzat quins son els vectors ambientals que cal tenir en compte en el manteniment i conservació de les carreteres del Baix Llobregat gestionades per la Diputació i, alhora, quina normativa sectorial li aplica. Per fer-ho, INSTA va desenvolupar una sèrie de visor cartogràfics online amb tota la informació ambiental disponible, així com una fitxa de cada carretera amb la informació tècnica i ambiental que li afectava. També s’analitzà com el planejament territorial i urbanístic té afectació sobre aquestes carreteres.

El resultat final pretén ser una eina que ajudi als tècnics de la Diputació de Barcelona a l’hora de prendre decisions i fer un manteniment de carreteres tot garantint la conservació ambiental i el respecte de la normativa.