Estudis en matèria de residus

L’equip d’INSTA té una llarga experiència personal en l’elaboració d’estudis, informes i treballs de recerca en matèria de residus en temàtiques com:

  • Regulació jurídica de les instal·lacions d’emmagatzematge temporal i permanent de residus radioactius.
  • Anàlisi del procediment administratiu sancionador en matèria de residus en l’àmbit local. Estudi del cas concret dels abocaments incontrolats fora dels contenidors de recollida selectiva.