Project Description

Formació en novetats legislatives litorals i hidrogràfiques

En el marc d’un curs organitzat pel Col·legi d’Ambientòlegs, la Societat Catalana d’Ordenació del Territori i la Secció de Dret Ambiental del Col·legi d’Advocats de Barcelona, INSTA de la mà de Joan Pons, oferí una ponència formativa sobre les novetats legislatives en ordenació del litoral i gestió de conques hidrogràfiques.

Es tractaren aspectes com la reforma de la Llei de Costes, el projecte de llei d’ordenació del litoral de Catalunya, la gestió integrada de zones costaneres, la nova planificació de les conques internes catalanes, així com la revisió del Pla de Conca de l’Ebre.