Identificació de punts de risc en establiments minoristes de Reus

Amb la finalitat d’actualitzar el cens d’establiments minoristes dedicats a l’alimentació i la restauració de la ciutat de Reus, INSTA ha rebut l’encàrrec de realitzar una identificació de riscos de salut pública i actualització de dades mitjançant enquestes. Els treballs també han comportat la detecció del grau d’aplicació de mesures de prevenció del Covid-19 en aquests establiments.