Project Description

La Plana de secà de l’Alt Camp és un espai agrícola situat entre 14 municipis de la comarca: Aiguamúrcia, Alió, Bràfim, Cabra del Camp, el Pla de Santa Maria, el Pont d’Armentera, Figuerola del Camp, Montferri, Nulles, Puigpelat, Vallmoll, Valls, Vila-rodona i Vilabella.

Recentment, iniciatives impulsades per organitzacions i empreses de la comarca han posat de relleu la necessitat de revitalitzar l’espai, articular una xarxa d’agents econòmics i socials i alhora dotar d’una protecció paisatgística i agrària a l’espai. Per aquest darrer motiu, es va encarregar a INSTA la redacció d’un informe que diagnostiqués l’actual paisatge agrícola de la Plana de Secà de l’Alt Camp i identifiqués la legislació i les eines per a garantir una protecció del sòl i el paisatge agrícola de l’espai.

Per tot això es va analitzar el marc legislatiu català en matèria d’ordenació i protecció dels sòls i els paisatges, es va identificar els instruments de protecció que serien més adients per a la Plana de Secà de l’Alt Camp. També s’analitzà la protecció que l’actual planejament urbanístic, territorial i sectorial proporciona a la Plana de Secà de l’Alt Camp. Finalment, es feu una proposta d’actuacions a seguir per a la consecució de la protecció de l’espai.