Project Description

En el marc del procés de creació del futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades, INSTA ha coordinat el procés de participació de la Consulta Pública Prèvia. Els objectius que es s’han plantejat en aquest procés han estat:

  • Fer arribar tota la informació prèvia sobre la creació del Parc Natural als 22 municipis de l’àmbit i a la seva ciutadania.
  • Facilitar la participació dels actors locals i la ciutadania en la Consulta Pública Prèvia del Decret de creació del Parc Natural.
  • Facilitar la comprensió dels objectius de creació del Parc Natural i resoldre dubtes inicials dels ciutadans i dels tècnics municipals.

Per això, INSTA organitzà sessions d’informació i atenció a la ciutadania en els municipis del futur Parc Natural, resolent dubtes inicials, explicant la figura del Parc Natural i atenent dubtes legals al respecte.