Redacció d’al·legacions pel col·lectiu Defenterra

L’equip d’INSTA ha redactat les al·legacions a la pedrera LEMAR i el camí que ha d’unir Colldejou i l’Argentera. La iniciativa, fruit del col·lectiu Defenterra, el GEPEC i altres col·lectius, es remunta a forces anys enrere quan s’inicià la tramitació del projecte d’instal·lació d’una nova pedrera al municipi de l’Argentera.

Actualment el projecte es trobar en fase d’informació pública i INSTA ha col·laborat en la redacció de les al·legacions a la sol·licitud d’autorització ambiental.