Redacció d’informes per l’Obrador del Tercer Sector Ambiental

L’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya, entitat de segon nivell que aplega les xarxes i organitzacions del tercer sector ambiental sense ànim de lucre d’interès social i col·lectiu, ha encarregat a l’equip d’INSTA els següens informes:

  • Avantprojecte d’opcions de micromecenatge del tercer sector ambiental.
  • Informe sobre els espais d’aliances al servei del tercer sector ambiental.

Ambdós informes seran de gran utilitat i d’aplicació per les entitats ambientals de Catalunya, pel seu funcionament diari i per la projecció de nous projectes i cerca de finançament.