Regulació de l’apicultura urbana

A instàncies de l’associació Apis Urbis, que promou tenir cura de les abelles, augmentar la seva presència en entorns urbans i en establiments rurals, contribuir a la convivència entre humans i abelles a través del coneixement d’aquestes i col·laborar amb la salut d’ambdós, INSTA inicia una col·laboració per tal de trobar el millor encaix legal d’aquesta activitat.
Mitjançant l’estudi comparatiu i l’anàlisi de la realitat urbana de cada espai on es vulgui promoure l’apicultura urbana, INSTA oferirà els millors mecanismes legals perquè aquesta activitat es pugui desenvolupar amb normalitat. Cal tenir en compte que l’apicultura és una activitat tradicional que repercuteix positivament en molts àmbits, des de la pròpia producció de mel, fins a l’educació, la integració social, etc. sense menystenir la contribució fonamental de les abelles en els cicles biològics dels ecosistemes.
Trencar prejudicis i teixir nous horitzons per l’apicultura seran dos dels principals reptes que Apis Urbis i INSTA afrontaran..