Participació a la Taula per la Qualitat de l’Aire al Camp de Tarragona

El març de 2015 el Parlament de Catalunya va crear la Taula per la Qualitat de l’Aire al Camp de Tarragona. L’objectiu de la Taula és intercanviar informació sobre la qualitat de l’aire i els efectes de les emissions de les indústries químiques en la salut de les persones, adequar la vigilància i la recerca dels efectes en la salut humana dels principals contaminants de la petroquímica i millorar la transparència.

Assessorant a la Plataforma Cel Net, INSTA participa al grup de treball sobre legislació de la Taula per la Qualitat de l’Aire al Camp de Tarragona, aportant documents, informes i propostes per la millora de la legislació vigent en aquesta matèria.