Pàgina inicial/Diàleg ambiental

Formació en novetats legislatives litorals i hidrogràfiques

2020-12-21T13:48:40+00:00

Formació en novetats legislatives litorals i hidrogràfiques En el marc d’un curs organitzat pel Col·legi d’Ambientòlegs, la Societat Catalana d’Ordenació del Territori i la Secció de Dret Ambiental del Col·legi d’Advocats de Barcelona, INSTA de la mà de Joan Pons, oferí una ponència formativa sobre les novetats legislatives en ordenació del litoral i gestió de [...]

Assessorament jurídic en la firma de nous contractes de custòdia

2020-12-21T13:46:59+00:00

Assessorament jurídic en la firma de nous contractes de custòdia INSTA, com a node d’expertesa de la Xarxa de Custòdia del Territori, ha assessorat darrerament diverses entitats de custòdia que havien d’establir nous contractes amb la propietat. Concretament la funció d’INSTA ha estat revisar l’encaix legal de cada contracte, l’anàlisi de les diferents tipologies de [...]

Regulació de l’apicultura urbana

2020-12-21T13:46:09+00:00

Regulació de l’apicultura urbana A instàncies de l’associació Apis Urbis, que promou tenir cura de les abelles, augmentar la seva presència en entorns urbans i en establiments rurals, contribuir a la convivència entre humans i abelles a través del coneixement d’aquestes i col·laborar amb la salut d’ambdós, INSTA inicia una col·laboració per tal de trobar [...]

Serveis de consultoria jurídica sobre normativa municipal ambiental

2020-12-21T12:51:24+00:00

Serveis de consultoria jurídica sobre normativa municipal ambiental INSTA està oferint serveis de consultoria jurídica sobre normativa ambiental municipal, per tal que les empreses tinguin actualitzada la base legislativa i els requisits que han de cumplir a cada municipi on estan instal·lats.

Pla de Gestió i d’Ordenació d’Usos de les Hortes de la Canonja

2020-12-21T14:56:42+00:00

Pla de Gestió i d’Ordenació d’Usos de les Hortes de la Canonja INSTA ha elaborat per encàrrec de l’Ajuntament de la Canonja, el Pla de Gestió i d’Ordenació d’Usos de les Hortes d’aquest municipi del Tarragonès. El procés de redacció ha comptat amb la realització de sessions de participació, entrevistes amb agents del territori, redacció [...]

Assessorament jurídic a l’associació Alveolus

2020-12-21T12:49:29+00:00

Assessorament jurídic a l’associació Alveolus Redacció d’al·legacions i assessorament jurídic a l’associació Alveolus, per a la defensa i millora del territori i patrimoni de l’Albiol i el seu entorn. Concretament s’ha ofert assessorament en procediments que l’entitat ambiental té oberts amb diferents activitats extractives que afecten l’entorn natural, així com en procediments relacionats amb la [...]

Estudis en matèria de control ambiental d’activitats i responsabilitat ambiental

2020-12-21T12:41:06+00:00

Estudis en matèria de control ambiental d’activitats i responsabilitat ambiental L’equip d’INSTA té experiència personal en l’elaboració d’estudis, informes i treballs de recerca en matèria de control ambiental de les activitats, així com en matèria de responsabilitat ambiental: Alguns dels exemples de temàtiques tractades són les següents: Anàlisi dels canvis introduïts per la Llei 20/2009, [...]

Estudis en matèria de contaminació lumínica i acústica

2020-12-21T12:36:37+00:00

Estudis en matèria de contaminació lumínica i acústica L’equip d’INSTA té experiència personal en l’elaboració d’estudis, informes i treballs de recerca en matèria de contaminació acústica i lumínica, concretament algunes de les temàtiques tractades han estat les següents: Aplicació pràctica de la Llei  6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la [...]

Estudis en matèria de residus

2020-12-21T12:33:03+00:00

Estudis en matèria de residus L’equip d’INSTA té una llarga experiència personal en l’elaboració d’estudis, informes i treballs de recerca en matèria de residus en temàtiques com: Regulació jurídica de les instal·lacions d’emmagatzematge temporal i permanent de residus radioactius. Anàlisi del procediment administratiu sancionador en matèria de residus en l’àmbit local. Estudi del cas concret [...]

Estudis en matèria d’energia

2020-12-21T14:48:31+00:00

Estudis en matèria d’energia L’equip d’INSTA té experiència personal en l’elaboració d’estudis, informes i treballs de recerca en matèria d’energia, en el que afecta a cooperativisme energètic, règim jurídic d’energies renovables, biomassa, entre d’altres: Alguns dels exemples de temàtiques tractades són les següents: Regulació jurídica de les cooperatives de consum i producció d’energies renovables. Marc [...]

Go to Top