Pàgina inicial/Dret Ambiental

Marc legal per la creació d’Espais Test Agraris

2020-12-21T14:09:49+00:00

Marc legal per la creació d’Espais Test Agraris En el marc de la formació del Grup Operatiu de la Xarxa d’Espais Test Agroforestals, INSTA va oferir una formació sobre el marc legal per la creació d’aquests espais. En aquest formació es tractaren aspectes com la relació dels usuaris amb l’Espai Test, la relació amb l’administració [...]

Píndola formativa en dret i participació en matèria ambiental

2020-12-21T14:04:25+00:00

Píndola formativa en dret i participació en matèria ambiental INSTA ha impartit una píndola formativa sobre conceptes bàsics de dret ambiental i participació ciutadana per la defensa del territori. El curs, impulsat per l’associació “La Canonja 3 – Poble, paisatge i sostenibillitat”, pretenia tenir una noció bàsica de la principal legislació ambiental a Catalunya, el [...]

Organització del curs sobre Tècniques de negociació

2020-12-21T14:02:06+00:00

Organització del curs sobre Tècniques de negociació INSTA va organitzar el “Curs tècniques de negociació” en col•laboració amb el COAMB el 23 i 25 d’octubre. L’objectiu del curs fou aportar les principals eines per aprendre a negociar i per preparar la millor estratègia possible. Els alumnes van apreciar els exercicis pràctics i la claredat de [...]

Millora del marc normatiu per la prevenció de la contaminació atmosfèrica en obres públiques a l’AMB

2020-12-21T13:58:14+00:00

Millora del marc normatiu per la prevenció de la contaminació atmosfèrica en obres públiques a l’AMB Projecte que INSTA desenvolupa per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), amb l’objectiu de crear un marc normatiu òptim per al desenvolupament de les obres incorporant criteris reals respecte contaminació atmosfèrica durant la seva execució tenint present especialment els episodis [...]

Assessorament jurídic a l’associació Delterpa

2020-12-21T13:53:10+00:00

Assessorament jurídic a l’associació Delterpa INSTA està oferint assessorament jurídic a l’associació Delterpa del municipi de Riudecols al Baix Camp. L’assessorament està contribuint a la gestió dels conflictes ambientals que en aquest municipi es donen degut a la presència d’activitats extractives amb impacte sobre el medi natural i el nucli urbà de Riudecols. L’associació Delterpa [...]

Assessorament al Síndic de Greuges

2020-12-21T13:55:18+00:00

Assessorament al Síndic de Greuges INSTA ha assessorat al Síndic de Greuges de Catalunya en el tractament de determinats conflictes territorials que han requerit l’expertesa tècnica i jurídica del nostre equip. A través de l’anàlisi d’instruments de planificació territorial i urbanística, així com amb informació de tipus ambiental, INSTA ha efectuat assessoraments al Síndic per [...]

Assessorament al projecte “Access To Land”, per l’accés a la terra a Europa

2020-12-21T13:49:59+00:00

Assessorament al projecte “Access To Land”, per l’accés a la terra a Europa INSTA assessora al projecte “Access To Land”, un projecte europeu que preté enfortir el coneixement pràctic en l’àmbit de l’accés a la terra per als agricultors agroecològics. L’objectiu és afavorir l’aparició i consolidació de les iniciatives de base, treballant per assegurar l’accés [...]

Formació en novetats legislatives litorals i hidrogràfiques

2020-12-21T13:48:40+00:00

Formació en novetats legislatives litorals i hidrogràfiques En el marc d’un curs organitzat pel Col·legi d’Ambientòlegs, la Societat Catalana d’Ordenació del Territori i la Secció de Dret Ambiental del Col·legi d’Advocats de Barcelona, INSTA de la mà de Joan Pons, oferí una ponència formativa sobre les novetats legislatives en ordenació del litoral i gestió de [...]

Assessorament jurídic en la firma de nous contractes de custòdia

2020-12-21T13:46:59+00:00

Assessorament jurídic en la firma de nous contractes de custòdia INSTA, com a node d’expertesa de la Xarxa de Custòdia del Territori, ha assessorat darrerament diverses entitats de custòdia que havien d’establir nous contractes amb la propietat. Concretament la funció d’INSTA ha estat revisar l’encaix legal de cada contracte, l’anàlisi de les diferents tipologies de [...]

Regulació de l’apicultura urbana

2020-12-21T13:46:09+00:00

Regulació de l’apicultura urbana A instàncies de l’associació Apis Urbis, que promou tenir cura de les abelles, augmentar la seva presència en entorns urbans i en establiments rurals, contribuir a la convivència entre humans i abelles a través del coneixement d’aquestes i col·laborar amb la salut d’ambdós, INSTA inicia una col·laboració per tal de trobar [...]

Go to Top