INSTA participà al VIII Congrés Nacional de Dret Ambiental que s’organitzà a Sevilla. El congrés va comptar amb ponències de rellevància sobre futur del dret ambiental a Espanya, anàlisi del dret ambiental de sectors com l’avaluació ambiental, l’urbanisme, l’energia, el canvi climàtic, entre d’altres. La trobada també serví per fer homenatge al professor Ramón Martín Mateo, principal impulsor del dret ambiental a l’Estat i que ens deixà el 2014.

Joan Pons Solé, membre d’INSTA, assistí al congrés i aportà una comunicació sobre com el dret ambiental pot fer front als conflictes ambientals, sobretot en l’àmbit urbanístic, a Catalunya. La seva ponència quedà recollida al llibre d’actes del congrés i es publicarà en el llibre que s’editarà per l’ocasió.

Descarregar publicació aquí.