Anàlisi de la responsabilitat de les entitats de custòdia en els acords

Us heu plantejat mai quines són les responsabilitats en què pot incórrer una entitat de custòdia amb les activitats que du a terme? Des de les responsabilitats envers la propietat, o envers les terceres persones que transiten per la finca, fins a responsabilitats d’ordre administratiu o penal que es puguin esdevenir per una gestió negligent del medi natural.

INSTA va elaborar aquesta publicació com un Document Ocasional de la XCT (núm. 23).