Empresa singular

Per dur a terme la nostra missió, disposem d’unes capacitats i d’unes fortaleses que ens diferencien com a empresa.

Us ho expliquem en 8 punts:

El compromís amb la nostra missió

Cadascun dels membres de l’equip viu el compromís amb la protecció del medi ambient. Des de la implicació en organitzacions, en projectes col·laboratius o fent formació continuada. Integrem el medi ambient en les decisions del dia a dia. Ens ho creiem, i actuem en conseqüència.

La nostra manera de treballar
 • Visió pràctica i expertesa jurídica i tècnica sobre el compliment legal ambiental de les organitzacions.
 • Enfocament holístic i transversal. La nostra formació i experiència ens ajuda a interrelacionar els diferents temes ambientals i a comprendre la problemàtica en la seva globalitat.
 • Tenim proximitat i presència en el territori. Cada terra té les seves particularitats i nosaltres en som conscients.
 • Estem creant un ecosistema empresarial competitiu. Disposem d’una àmplia xarxa de col·laboradors experts en diferents temàtiques que ens permeten afrontar amb garanties les expectatives dels nostres clients.
Oberts al món

Ens inspirem de l’experiència internacional dels membres del nostre equip. Tenim capacitat per crear projectes amb altres països i ja hem pogut exportar-importar projectes/idees per tal d’innovar en la voluntat de defensar el bé comú.

Cultura empresarial
 • Treballem sense “jefes” ni empleats. Ningú no imposa, sinó que guiem, ensenyem i inspirem per ajudar als altres companys de l’equip.
 • Mimem la motivació! Ens preocupem perquè cadascun dels membres de l’equip sigui líder del seu sector, que tingui autonomia per desenvolupar la seva expertesa i perquè trobi els elements per portar a terme la seva vocació.
 • Som coresponsables de la nostra feina. Tenim llibertat per organitzar-nos i el compromís per treballar per l’excel·lència.
 • Apostem fort per la formació continuada del nostre equip. Volem millorar les habilitats i competències que ens ajuden a desenvolupar el nostre talent.
Una actitud positiva
 • Practiquem l’escolta activa. Volem la millor comunicació possible entre els membres del nostre equip i els clients i col·laboradors.
 • Ens volem menjar el món! No parem: fem formació continuada en temes complementaris, ens llencem a nous temes per experimentar la sostenibilitat, estem en contacte amb experts d’altres disciplines… sortim del confort, per viure el nostre compromís.
Apostem per la innovació
 • Les persones que conformen el nostre equip són inquietes i capacitades. Aquestes aptituds generen un ambient de confiança per assolir reptes més importants i guanyar en experiència.
 • Aportem solucions perquè els aspectes legals ambientals deixin de ser una problemàtica i es vegin com una oportunitat.
 • Sumem talent per fer més competitius els nostres serveis. Estem a dia per identificar els reptes de sostenibilitat i per poder desenvolupar solucions creatives.
 • En aquests moments, ja hem creat nou coneixement per millorar la seguretat jurídica en diferents àmbits. A més, ho hem pogut explicar en diferents publicacions i congressos.
La nostra marca: el dret de la sostenibilitat

A INSTA entenem el marc normatiu no com un cúmul d’obligacions, sinó com la regulació d’unes praxis que han de facilitar l’assoliment d’objectius desitjats per la societat, i alhora assolir la plenitud de fer compatible l’activitat de les organitzacions amb el medi ambient.

La societat actual demana solucions alternatives per un model més sostenible. No n’hi ha prou amb la normativa per protegir els bens ambientals, també es requereix equitat social, progrés econòmic i major responsabilitat dels actors.

Per respondre a aquests nous reptes, nosaltres creiem que l’acció del dret ha de tenir en compte la sostenibilitat com un bé comú a protegir. Per això, utilitzem el concepte de dret de la sostenibilitat.

6 raons de més per confiar en nosaltres
 • Oferim seguretat. Generem confiança perquè coneixem el marc jurídic i sabem els procediments per aplicar-lo.
 • Garantim la confidencialitat de les dades dels nostres clients. Amb INSTA, els clients estan en bones mans.
 • Amb la nostra contractació beneficiarà a una empresa compromesa amb la defensa del bé comú i del conjunt de la societat.
 • Tranquil·litat pel client. Disposem d’una xarxa de col·laboradors que ens permeten assumir la globalitat dels projectes jurídics de forma íntegra.
 • Els nostres projectes són ajustats en els terminis d’entrega i en el preu, garantint la màxima qualitat.
 • Som una empresa independent.