Identitat

Valors

INSTA defensa activament el medi ambient i la qualitat de vida de les persones.

INSTA promou l’equilibri entre els interessos econòmics, socials i el respecte pel medi ambient.

INSTA fomenta el consens, el diàleg, la conciliació, la tolerància i el respecte altres punts de vista.

INSTA es compromet amb la societat i el treball en xarxa amb altres organismes per la defensa del bé comú.

INSTA és una empresa íntegra, on la transparència, la coherència i l’honestedat, són la nostra cara més visible.

INSTA hi som per a escoltar les necessitats dels nostres clients, per a resoldre i per a proposar, mostrant capacitat de lideratge a l’hora de buscar solucions.

Principis

Fomentar la col•laboració entre els diferents organismes vinculats amb el dret ambiental.

Garantir la millora contínua i la posada al dia dels nostres coneixements amb l’assistència dels professionals del nostre equip tècnic a cursos i jornades especialitzades.

Donar una resposta satisfactòria a les expectatives dels nostres clients.

Oferir un assessorament complert i acompanyar els nostres clients al llarg de tot el procés.

Fer extensible als nostres proveïdors els nostres principis, amb la finalitat de implicar-los en els nostres projectes, tot compartint la nostra missió.

Integrar a tots els membres de l’entitat en la cultura de la qualitat i de la sostenibilitat, fomentant el compromís i la implicació de cadascun de nosaltres.

Ètica

INSTA defensa la dignitat de les persones, i el respecte pels drets fonamentals dels membres del seu equip.

INSTA vetlla per la transparència, el compromís i la sinceritat amb els clients, proveïdors i col•laboradors.

INSTA participa en altres projectes de compromís social dins l’àmbit de l’economia social i solidària.