Missió

El compromís per la protecció del medi ambient i fer-la compatible amb l’activitat humana són l’ADN d’INSTA. El que ens motiva és treballar per la sostenibilitat a partir del domini de les eines jurídiques.

El desconeixement de la normativa influeix en la degradació ambiental i també en la pèrdua de competitivitat dels actors econòmics i socials. Volem que la nostra feina ajudi al conjunt de la societat.

Avui dia, calen solucions alternatives per un model amb més equitat social, i una major responsabilitat dels actors econòmics. Per adaptar-se a la nova realitat, el dret ambiental ha d’abarcar noves necessitats i s’ha d’obrir a nous sectors d’activitat de la sostenibilitat.

Aquest nou paradigma requereix d’especialistes que integrin els coneixements legals amb els tècnics, per oferir una visió holística i transversal, i així trobar les solucions més adaptades pels nostres clients: aquest és el principal valor que identifica INSTA.

Què sabem fer?