Xarxa

El nostre compromís amb la missió i els valors d’INSTA ens ha portat a formar part de diverses xarxes d’actors amb un elevat reconeixement social, que enforteixen la nostra acció.
Xarxa Ambiental d’Empreses i Entitats del COAMB

INSTA és membre de la Xarxa Ambiental d’Empreses i Entitats del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya.

La Xarxa Ambiental d’Empreses i Entitats del COAMB té com a objectiu establir una plataforma per als ambientòlegs autònoms i emprenedors per tal de consolidar i fer créixer el seu projecte empresarial a través de compartir experiències, identificar necessitats i facilitar col·laboracions.

La Xarxa es va constituir el juliol del 2011, i organitza trobades periòdiques i accions d’interès per al col•lectiu al que vol donar suport. També disposa d’una llista de distribució de correu que facilita la interacció i l’intercanvi d’informació i recursos entre els integrants de la Xarxa.

Més informació

Secció de Dret Ambiental de la Comissió de Cultura de l'ICAB

Membres d’INSTA pertanyen a la Secció de Dret Ambiental de la Comissió de Cultura de l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de Barcelona (ICAB).

La Secció té per objecte el seguiment de la producció normativa, planificadora i jurisprudencial en matèria ambiental. Tanmateix, i atès el seu caràcter pluridisciplinar, pretén posar èmfasi en els problemes pràctics que té el Dret ambiental.

Més informació.

Comissió de Dret Ambiental del COAMB

Membres d’INSTA formen part de la Comissió de Dret Ambiental del Col•legi d’Ambientòlegs de Catalunya.

La Comissió, creada el febrer del 2012, va néixer fruit de la necessitat que des del COAMB s’articulés un equip d’ambientòlegs, experts en dret ambiental, que puguin assessorar, desenvolupar iniciatives i formació col•legial, i promoure l’aplicació i millora de la legislació ambiental al nostre país.

L’objectiu principal de la Comissió és exercir d’observatori de l’aplicació del dret ambiental a Catalunya, aportant una visió crítica i constructiva des del sector dels professionals del medi ambient.

Més informació.

Xarxa de Custòdia del Territori

INSTA és membre de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT).

La XCT és una organització sense ànim de lucre constituïda per entitats, institucions i persones que volen impulsar el desenvolupament i l’ús de la custòdia del territori al nostre país. La XCT creu en la necessitat i en l’oportunitat de capacitar la societat civil perquè pugui tenir un paper actiu i directe en la conservació del territori.

La Xarxa impulsa la custòdia del territori com a estratègia de participació de la societat en la conservació i gestió del medi natural, rural i urbà.

Més informació.

EU Business @ Biodiversity Platform

INSTA és membre de la plataforma empresarial europea “Business @ Biodiversity” que posa en contacte empreses i consultors que treballen en el camp de la biodiversitat, la seva regulació i la millora en la conservació del medi. La plataforma cerca vincles entre empresa i biodiversitat, i ajuda a coordinar i donar a conèixer les iniciatives nacionals i internacionals innovadores, i mostrar les millors pràctiques empresarials en l’àmbit de la UE.

Més informació

El Campus de l’Aigua de la Universitat de Girona

INSTA és membre del Campus de l’Aigua de la Universitat de Girona.

El Campus de l’Aigua de la Universitat de Girona és una plataforma relacional amb un clar plantejament market driven, que té per objectiu principal facilitar proactivament la relació entre les empreses/institucions del sector Aigua i la Universitat de Girona, sobre la base del contacte a priori i la promoció i manteniment d’una relació continuada a través d’una interlocució personalitzada i única amb la Universitat de Girona.

Més informació

ICAB3xctbusiness-biodiversity