Assessorament jurídic ambiental

La normativa ambiental, com qualsevol altra branca del dret, pot generar dubtes, confusions i qüestions que requereixen d’aclariments per part d’experts. INSTA ofereix un assessorament en matèria de dret ambiental per tal que particulars, administracions públiques i empreses disposin de les millors eines jurídiques ambientals i comprenguin com el dret pot fer-los més sostenibles.

Quines necessitats cobrim?
 • Conèixer amb seguretat els efectes de la normativa ambiental sobre una activitat.
 • Entendre amb claredat la normativa, com s’aplica i els efecte sobre l’activitat analitzada.
 • Entendre com el compliment de la normativa pot ajudar en la competitivitat d’una organització.
Què oferim?
 • Assessorament jurídic ambiental a persones físiques i jurídiques.
 • Assessorament en l’elaboració de normativa de caràcter ambiental (Ordenances municipals, lleis, reglaments…).
 • Tramitació de procediments administratius ambientals.
 • Redacció d’informes ambientals.
 • Elaboració de publicacions i anàlisi sobre la normativa ambiental.
 • Seguiment i actualització de les subvencions en matèria ambiental.
Què aportem de nou i diferent?
 • Coneixements tècnics i jurídics que aporten una interpretació eficient de la normativa ambiental i dels procediments per aplicar-la.
 • Una visió holística per comprendre totes les temàtiques, i per tant, diverses normatives que afecten a l’activitat del client.
 • Una explicació clara i concisa dels efectes de la normativa, per tal que els nostres clients se sentin segurs de les tasques que han de dur a terme.
 • Xarxa de col·laboradors especialitzats que ens permeten garantir una resposta adequada als nostres clients.
 • Coordinació del treball transversal amb altres especialistes per tal de donar una resposta clara i completa als nostres clients.
 • Major competitivitat als nostres clients, ja que el coneixement de la normativa permet un millor coneixement del producte i del mercat.