Assessorament jurídic ambiental

La normativa ambiental, com qualsevol altra branca del dret, pot generar dubtes, confusions i qüestions que requereixen d’aclariments per part d’experts. INSTA ofereix un assessorament en matèria de dret ambiental per tal que particulars, administracions públiques i empreses disposin de les millors eines jurídiques ambientals i comprenguin com el dret pot fer-los més sostenibles.

Quines necessitats cobrim?
Què oferim?
Què aportem de nou i diferent?

Els nostres darrers projectes