Compliment legal ambiental

La normativa ambiental requereix de tècnics especialitzats, en l’àmbit jurídic però també en l’àmbit ambiental, que la sàpiguen interpretar i extreure’n els requisits. INSTA, amb el seu equip multidisciplinari, aposta per vetllar pel compliment legal ambiental a través d’un seguiment exhaustiu i personalitzat de la normativa a fi i efecte de determinar, en cada cas, quina és la legislació d’aplicació, quins són els seus efectes pràctics i quins drets i deures suposa.

Quines necessitats cobrim?
 • Facilitar la interpretació de la normativa ambiental davant la superposició de normativa en les diferents escales territorials.
 • Identificar els efectes de l’aplicació de la normativa ambiental en l’activitat del client.
 • Estar al dia dels efectes de la normativa sobre l’activitat del client.
Què oferim?
 • Actualització i extracció de resums i requisits de la normativa ambiental (municipal, autonòmica, estatal i europea).
 • Actualització i extracció de resums i requisits de la normativa necessària per implementar un Sistema de Gestió Ambiental.
 • Resolució de consultes específiques sobre l’aplicació de la normativa ambiental.
 • Elaboració de diagnosis i auditories legals ambientals.
Què aportem de nou i diferent?
 • El seguiment exhaustiu de les novetats legislatives i de l’afectació sobre els requisits de cada sector.
 • Integrem coneixements tècnics i jurídics per aportar una interpretació eficient de la normativa ambiental.
 • Una explicació clara i concisa dels efectes de la normativa, per tal que els nostres clients se sentin segurs de les tasques que han de dur a terme.
 • Major competitivitat als nostres clients, ja que el coneixement de l’aplicació de la normativa ambiental a la seva activitat li permet un millor coneixement del producte i del mercat.