Compliment legal ambiental

La normativa ambiental requereix de tècnics especialitzats, en l’àmbit jurídic però també en l’àmbit ambiental, que la sàpiguen interpretar i extreure’n els requisits. INSTA, amb el seu equip multidisciplinari, aposta per vetllar pel compliment legal ambiental a través d’un seguiment exhaustiu i personalitzat de la normativa a fi i efecte de determinar, en cada cas, quina és la legislació d’aplicació, quins són els seus efectes pràctics i quins drets i deures suposa.

Quines necessitats cobrim?
Què oferim?
Què aportem de nou i diferent?

Els nostres darrers projectes