Defensa ambiental del territori

La dificultat d’interpretació que suposen alguns conflictes ambientals, requereix d’un equip que comprengui aquests casos d’una manera integral, aportant proximitat, coneixement real del territori i proposant solucions eficients.

INSTA defensem activament el medi ambient, per això oferim el nostre servei a tots aquells col·lectius o particulars que es trobin immersos en un conflicte ambiental. INSTA aportarà la seva expertesa per articular els corresponents procediments administratius i/o jurídics necessaris.

Quines necessitats cobrim?
Què oferim?
Què aportem de nou i diferent?

Els nostres darrers projectes