Formació

La regulació jurídica ambiental és molt canviant i sotmesa a variacions en funció de les directrius que es marques des de instàncies administratives superiors. Això, sumat a un rerefons tècnic de la normativa ambiental, requereix que aquells que han d’aplicar-la necessitin una formació específica i constantment renovada.

INSTA, com a equip de professionals atents a totes les modificacions i canvis en la normativa ambiental, ofereix serveis de formació en aquesta matèria, destinat a treballadors, responsables polítics i qualsevol altre agent responsable d’aplicar el dret ambiental.

Quines necessitats cobrim?
  • Aprofundir un tema des de l’òptica del dret ambiental.
  • Comprendre la funció del dret ambiental i la seva influència en les problemàtiques ambientals.
  • Millorar la comprensió d’un tema a partir dels exemples pràctics de l’aplicació de la normativa ambiental.
Què oferim?
  • Realització de seminaris, ponències, taules rodones, jornades i cursos sobre dret.
  • Gestió de les bonificacions de formació de la Fundación Tripartita.
  • Elaboració de programes de formació personalitzats.
Què aportem de nou i diferent?
  • Major comprensió de la normativa i dels seus efectes, ja que a INSTA tenim capacitat per Integrar els coneixements tècnics i els jurídics.
  • Nous coneixements gràcies al nostre treball en recerca i investigació, i a la visió holística i transversal del nostre equip.
  • Xarxa de col·laboradors especialistes que ajuda a abordar una temàtica de forma completa.