Peritatges i mediació ambiental

En procediments judicials, les diferents parts implicades (acusació i defensa) poden requerir de proves pericials per a argumentar les seves posicions. El peritatge ambiental inclou la redacció dels informes corresponents, l’obtenció de les proves necessàries pel procediment judicial i la defensa del peritatge davant del tribunal.

En casos de conflictes en matèria ambiental, sovint els afectats acudeixen a processos de mediació per a evitar haver de recórrer a un procés judicial ordinari que sol ser més car i més llarg.

Quines necessitats cobrim?
Què oferim?
Què aportem de nou i diferent?

Els nostres darrers projectes

No hi ha projectes publicats