Peritatges i mediació ambiental

En procediments judicials, les diferents parts implicades (acusació i defensa) poden requerir de proves pericials per a argumentar les seves posicions. El peritatge ambiental inclou la redacció dels informes corresponents, l’obtenció de les proves necessàries pel procediment judicial i la defensa del peritatge davant del tribunal.

En casos de conflictes en matèria ambiental, sovint els afectats acudeixen a processos de mediació per a evitar haver de recórrer a un procés judicial ordinari que sol ser més car i més llarg.

Quines necessitats cobrim?
  • Plantejar solucions a un conflicte ambiental sense haver de recórrer a la via administrativa i/o judicial.
  • Oferir escenaris per la conciliació si les parts ho volen.
  • Aportar proves pericials ambientals.
Què oferim?
  • Coordinació de processos de mediació ambiental entre parts contraposades.
  • Elaboració de peritatges i dictàmens ambientals.
  • Anàlisi i estudi de conflictes ambientals.
Què aportem de nou i diferent?
  • Experiència i coneixement del territori i les seves problemàtiques.
  • Independència i professionalitat.
  • Visió integral i holística d’un conflicte ambiental.
  • Equip format en peritatges ambientals.

No hi ha projectes publicats