Sostenibilitat, recerca i innovació

INSTA té capacitat per crear coneixement. La nostra formació i experiència ens permeten d’aprofundir sobre les qüestions jurídiques que tenen impacte sobre la sostenibilitat.

Aquest servei ofereix als nostres clients un major coneixement sobre una temàtica jurídica a fi i efecte d’analitzar noves alternatives i així prendre la millor decisió possible.

El marc jurídic també és el marc per innovar. La creativitat i experiència dels nostres professionals per integrar els coneixements legals i els tècnics és un avantatge per a la innovació, per crear valor afegit als nostres serveis, i així ajudar als nostres clients a ser capdavanters de la seva activitat. Amb aquest servei volem contribuir a la millora de la competitivitat dels nostres clients.

Quines necessitats cobrim?
  • Aprofundir un tema des de l’òptica del dret ambiental.
  • Disposar d’alternatives innovadores i realistes per trobar solucions a les problemàtiques ambientals.
  • Millorar la capacitat dels actors del territori per adaptar-se als requeriments de la sostenibilitat.
Què oferim?
  • Elaboració de projectes de recerca, articles, publicacions i participació en congressos.
  • Redacció d’informes jurídics per analitzar com afecta la normativa ambiental a l’àmbit d’anàlisi.
  • Assessorament en matèria de sostenibilitat a les organitzacions.
Què aportem de nou i diferent?
  • Capacitat per innovar: integrem diferents disciplines (tècniques i jurídiques), oferim una visió holística i transversal, i disposem d’una xarxa de col·laboradors especialistes.
  • Capacitat per generar nous coneixements gràcies al nostre treball en recerca.
  • Aportem valor afegit als nostres clients per la nostra capacitat d’innovació i de generar coneixement.