Sostenibilitat, recerca i innovació

INSTA té capacitat per crear coneixement. La nostra formació i experiència ens permeten d’aprofundir sobre les qüestions jurídiques que tenen impacte sobre la sostenibilitat.

Aquest servei ofereix als nostres clients un major coneixement sobre una temàtica jurídica a fi i efecte d’analitzar noves alternatives i així prendre la millor decisió possible.

El marc jurídic també és el marc per innovar. La creativitat i experiència dels nostres professionals per integrar els coneixements legals i els tècnics és un avantatge per a la innovació, per crear valor afegit als nostres serveis, i així ajudar als nostres clients a ser capdavanters de la seva activitat. Amb aquest servei volem contribuir a la millora de la competitivitat dels nostres clients.

Quines necessitats cobrim?
Què oferim?
Què aportem de nou i diferent?

Els nostres darrers projectes