Com el dret ambiental pot fer front als conflictes ambientals

INSTA participà al VIII Congrés Nacional de Dret Ambiental que s’organitzà a Sevilla. El congrés va comptar amb ponències de rellevància sobre futur del dret ambiental a Espanya, anàlisi del dret ambiental de sectors com l’avaluació ambiental, l’urbanisme, l’energia, el canvi climàtic, entre d’altres. La trobada també serví per fer homenatge al professor Ramón Martín [...]

2020-12-21T12:07:15+00:00desembre 21st, 2020|

Eines jurídiques innovadores aplicades a la custòdia del territori, per a la conservació dels serveis dels ecosistemes a Catalunya

Autor: Aitana de la Varga Pastor i Joan Pons Solé Any de publicació: 2018 Revista: Journal of Ecosystem Services L’aigua de qualitat és un recurs escàs que requereix una gestió adequada per garantir-ne la sostenibilitat. La gestió racional dels recursos es comença a regular molt recentment de la mà del dret ambiental. En aquest sentit, [...]

2020-12-21T12:01:21+00:00desembre 21st, 2020|

Anàlisi del potencial de la custòdia fluvial a Catalunya, i propostes d’innovació

Autor: Jordi Recordà Cos Any de publicació: 2012 Revista: Revista catalana de Dret ambiental La necessitat de millorar la conservació dels espais aquàtics d’aigua dolça ha obligat a superar la tradicional actuació de l’Administració, per actuar, també, en els espais naturals privats. La intervenció de nous actors com el propietari dels terrenys i la societat civil, a [...]

2020-12-21T11:50:59+00:00desembre 21st, 2020|

Derecho Internacional y comparado del medio ambiente: temas actuales

Autor: VVAA Any de publicació: 2014 Editorial: Huygens Editorial La progressiva degradació del medi ambient constitueix un dels grans reptes de la nostra societat contemporània. Processos com la desforestació, la desertització, l’escalfament del planeta com a conseqüència dels gasos d’efecte hivernacle, els nivells de contaminació de l’aigua, aire, terra i éssers vius són alguns dels [...]

2020-12-21T11:46:39+00:00desembre 21st, 2020|

Anàlisi de la responsabilitat de les entitats de custòdia en els acords

Us heu plantejat mai quines són les responsabilitats en què pot incórrer una entitat de custòdia amb les activitats que du a terme? Des de les responsabilitats envers la propietat, o envers les terceres persones que transiten per la finca, fins a responsabilitats d’ordre administratiu o penal que es puguin esdevenir per una gestió negligent [...]

2020-12-21T11:31:33+00:00desembre 21st, 2020|
Go to Top