A INSTA – Servicios Jurídicos Ambientales, SCCLP tratamos la información que nos facilita para ofrecer el servicio solicitado y realizar su facturación.

Dades del responsable del tractament:

  • Identitat: INSTA – Serveis Jurídics Ambientals, SCCLP – NIF: F55567093
  • Direcció postal: C. Masricart, 6A, baixos – 43110 La Canonja

  • Telèfon: 623228806 – Correu electrònic: info@instajuridic.com

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals i atendre les possibles responsabilitats que puguin derivar de l’acompliment de la finalitat per a la qual les dades van ser recollides.

Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir informació sobre si en INSTA – Serveis Jurídics Ambientals, SCCLP estem tractant les seves dades personals, pel que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament davant INSTA – Serveis Jurídics Ambientals, SCCLP , C. Masricart, 6 a, baixos – 43110 la Canonja o a l’adreça de correu electrònic info@instajuridic.com, adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent.

Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-se a aquests efectes a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C / Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.”