• Autor: Jordi Recordà Cos
  • Data de la presentació: 2012
  • Congrés:Land Life. Care for nature (Cosomocaixa, Barcelona)

En aquesta ponència exposem els principals temes de debat que estan detallats en l’article d’aquesta secció de publicacions.