INSTA ofereix serveis de gabinet ambiental, des d’una òptica tècnica i alhora jurídica, per tal d’elaborar instruments urbanístics i territorials, així com estudis d’impacte ambiental i processos d’avaluació ambiental estratègica.

ASSESORAMENT EN MATÈRIA URBANÍSTICA I TERRITORIAL

Serveis de gabinet tècnic i assessorament en la redacció d’instruments d’ordenació urbanística i territorial.

ESTUDIS D’IMPACTE AMBIENTAL DE PLANS, PROGRAMES I PROJECTES

Serveis de gabinet tècnic i assessorament en processos d’avaluació ambiental estratègica de plans i programes, i en l’avaluació d’impacte ambiental de projectes.

INFORMES D’ANÀLISI AMBIENTAL

Serveis de redacció d’informes d’anàlisi de diferents vectors ambientals i les seves repercussions en el dret ambiental.

FORMACIÓ AMBIENTAL

INSTA, amb els seus coneixements provinents de les Ciències Ambientals i el Dret, ofereix un ampli servei de formació en matèria ambiental. Es tracta de serveis de formació a mida per abordar qüestions i reptes ambientals a diferents escales, matèries i objectius.

INNOVACIÓ EN NOUS CAMPS AMBIENTALS I TERRITORIALS

Processos d’innovació i generació d’idees en el camp ambiental i de l’ordenació i gestió del territori.

PROJECTES DRET AMBIENTAL

Àrees de treball

Dret
Ambiental

Serveis d’assessorament, defensa jurídica i consultoria en dret ambiental

Estudis Ambientals
i Territorials

Serveis de consultoria ambiental, elaboració d’estudis ambientals i d’anàlisi territorial

Diàleg
Ambiental

Serveis de gestió de conflictes ambientals i processos de participació

TREBALLEM JUNTS

El compromís per la protecció del medi ambient i fer-la compatible amb l’activitat humana són l’ADN d’INSTA. El que ens motiva és treballar per la sostenibilitat a partir del domini de les eines jurídiques.