O INSTA ofrece servizos de gabinete ambiental, dende o punto de vista técnico e xurídico, para a elaboración de instrumentos urbanísticos e territoriais, así como estudos de impacto ambiental e procesos de avaliación ambiental estratéxica.

ASESORAMENTO EN MATERIA URBANÍSTICA E TERRITORIAL

Servizos de gabinete técnico e asesoramento na redacción de instrumentos de ordenación urbanística e territorial.

ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE PLANS, PROGRAMAS E PROXECTOS

Servizos de gabinete técnico e asesoramento en procesos de avaliación ambiental estratéxica de plans e programas, e na avaliación do impacto ambiental dos proxectos.

INFORMES DE ANÁLISE AMBIENTAL

Servizos de redacción de informes de análise de diferentes vectores ambientais e as súas repercusións no dereito ambiental.

FORMACIÓN AMBIENTAL

INSTA, cos seus coñecementos en Ciencias Ambientais e Dereito, ofrece unha ampla oferta de servizos de formación en materia ambiental. Trátase de servizos de formación á medida para abordar problemas e retos ambientais a diferentes escalas, materias e obxectivos.

INNOVACIÓN EN NOVOS ÁMBITOS AMBIENTAIS E TERRITORIAIS

Procesos de innovación e xeración de ideas no ámbito ambiental e na ordenación e xestión do territorio.

PROXECTOS DE DEREITO AMBIENTAL

Zonas de traballo

Dereito
Ambiental

Servizos de asesoramento, defensa xurídica e consultoría en dereito ambiental

Estudos Ambientais
e Territorial

Servizos de consultoría ambiental, elaboración de estudos ambientais e análise territorial

Diálogo
ambiental

Servizos de xestión de conflitos ambientais e procesos de participación

TRABALLAMOS XUNTOS

O compromiso de protexer o medio ambiente e compatibilizalo coa actividade humana son o ADN do INSTA. O que nos motiva é traballar pola sustentabilidade a partir do dominio das ferramentas legais.