El TSJC impugna la ordenanza que regula la Zona de Baixes Emissions de Barcelona: análisis inicial de la sentencia y notas relevantes

La Sala de lo Contencioso-Administrativo (sección quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó sentencia el día lunes en una serie de recursos presentados contra la ‘Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire’ (Bulletli [...]