O TSJC impugna a ordenanza que regula a Zona de Baixas Emisións de Barcelona: análise inicial da sentenza e notas pertinentes

A Sala do Contencioso Administrativo (sección quinta) do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña (TSJC) ditaminou sentenza luns pasado nunha serie de recursos interpostos contra a Ordenanza relativa á restrición da circulación de determinados vehículos na cidade de Barcelona co obxectivo de preservar e mellorar a calidade do aire (Butlletin Oficial da Provincia de Barcelona, [...]