A nova lei de residuos 7/2022: novos obxectivos e instrumentos para reverter a mala dinámica actual

A xestión dos residuos é un tema ambiental moi preocupante en España, como indican os decepcionantes niveis de reciclaxe. Por exemplo, a taxa de reciclaxe de residuos urbanos en 2021 foi do 35%, lonxe do obxectivo marcado pola Comisión Europea do 50% e da media da UE do 48% (Informe Cotec, 2021). Co afán de [...]

2024-04-21T15:44:28+00:00Abril 21st, 2024|dereito ambiental, Redución de residuos|

A Lei de creación da Axencia Catalá da Natureza, corenta días despois

Para os que nos dedicamos ao dereito ambiental no noso día a día, ver como Cataluña está dotada de novos instrumentos para facer efectivo o seu marco lexislativo ambiental é sempre unha boa noticia. Máis aínda cando se trata dun marco lexislativo dotado de ferramentas e recursos.

2024-04-21T15:44:26+00:00Abril 21st, 2024|dereito ambiental|

O TSJC impugna a ordenanza que regula a Zona de Baixas Emisións de Barcelona: análise inicial da sentenza e notas pertinentes

A Sala do Contencioso Administrativo (sección quinta) do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña (TSJC) ditaminou sentenza luns pasado nunha serie de recursos interpostos contra a Ordenanza relativa á restrición da circulación de determinados vehículos na cidade de Barcelona co obxectivo de preservar e mellorar a calidade do aire (Butlletin Oficial da Provincia de Barcelona, [...]

2024-04-21T15:44:26+00:00Abril 21st, 2024|Calidade do aire, dereito ambiental|

Oferta de emprego: avogado ambiental

Perfil necesario: Licenciado ou licenciado en Dereito. Valorarase a formación en ciencias ambientais e/ou dereito ambiental. Valoraranse especialmente coñecementos e experiencia en dereito enerxético, urbanismo, medio natural e contencioso ambiental. Características do traballo: Avogado ambientalista que terá que realizar tarefas de asesoramento xurídico ambiental, elaboración de ditames e informes, análises normativas, entre outras. Traballo en [...]

2024-04-21T15:44:26+00:00Abril 21st, 2024|dereito ambiental, xeral|

Decreto Lei 16/2019, de entidades locais e de masificación eólica

Existe o risco de que coa redución do papel dos entes locais na implantación de parques eólicos e centrais solares fotovoltaicas e coa axilización dos procedementos, se produzan novos fenómenos de masificación en termos municipais con normas urbanísticas antigas ou débiles, ou acentúen o fenómenos xa existentes nalgúns territorios.

2024-04-21T15:44:25+00:00Abril 21st, 2024|dereito ambiental, Territorio|
Go to Top