Perfil necesario:

 • Licenciado ou licenciado en Dereito.
 • Valorarase a formación en ciencias ambientais e/ou dereito ambiental.
 • Valoraranse especialmente coñecementos e experiencia en dereito enerxético, urbanismo, medio natural e contencioso ambiental.

Características do traballo:

 • Avogado ambientalista que terá que realizar tarefas de asesoramento xurídico ambiental, elaboración de ditames e informes, análises normativas, entre outras.
 • Traballo en equipo con outros avogados e ecoloxistas.
 • En función do lugar de residencia da persoa seleccionada, valorarase a posibilidade de compaxinar o teletraballo e o traballo presencial na oficina do INSTA en Canonja.
 • Contrato indefinido a tempo completo, cun período de proba de catro meses.
 • Incorporación entre agosto e setembro de 2023.
 • As condicións salariais explicaranse na fase de selección.

Presentación de solicitudes:

 • As persoas interesadas deberán enviar o seu CV e carta de presentación, antes do 7 de xullo de 2023, ao correo electrónico info@instajuridic.com .
 • Rematado o prazo de recepción de candidaturas, o INSTA poñerase en contacto con todos os candidatos para anunciar os seguintes pasos do proceso de selección.