Oferta de feina: jurista ambiental

Perfil demandat: Grau o llicenciatura en dret. Es valorarà formació en ciències ambientals i/o dret ambiental. Es valorarà especialment tenir coneixements i experiència en dret de l’energia, urbanisme, medi natural i litigació ambiental. Característiques de lloc de treball: Jurista ambiental que haurà de fer tasques d’assessorament jurídic ambiental, elaboració de dictàmens i informes, anàlisis normatius, [...]

2023-06-23T07:13:27+00:00juny 23rd, 2023|Dret ambiental, General|

La nova llei de residus 7/2022: nous objectius i instruments per revertir la mala dinàmica actual

La gestió de residus és un tema ambiental molt preocupant a Espanya, tal i com indiquen els decebedors nivells de reciclatge. Per exemple, la taxa de reciclatge de residus municipals al 2021 vas ser del 35%, molt lluny de l’objectiu marcat per la Comissió Europea del 50% i de la mitjana de la UE del [...]

2022-04-20T07:31:55+00:00abril 19th, 2022|Dret ambiental, Reducció de residus|

El TSJC impugna l’ordenança que regula la Zona de Baixes Emissions de Barcelona: anàlisi inicial de la sentència i notes rellevants

La Sala Contenciosa Administrativa (secció cinquena) del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va dictar sentència el dilluns passat en una sèrie de recursos presentats contra l'Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona amb l'objectiu de preservar i millorar la qualitat de l'aire (Butlletí Oficial [...]

2022-03-24T14:18:37+00:00març 24th, 2022|Dret ambiental, Qualitat de l'aire|

El Decret Llei 16/2019, els ens locals i la massificació eòlica

Es corre el risc de que amb la reducció del paper dels ens locals en la implantació de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques i l’agilització dels tràmits, es produeixin nous fenòmens de massificació a termes municipals amb normes urbanístiques antigues o febles, o s’accentuïn els fenòmens ja existents a alguns territoris.

2020-08-10T00:00:00+00:00agost 10th, 2020|Dret ambiental, Territori|

La Llei de creació de l’Agència de la Natura de Catalunya, quaranta dies després

Pels que ens dediquem al dret ambiental en el nostre dia a dia, veure com Catalunya es dota de nous instruments per a fer efectiu el seu marc legislatiu ambiental, sempre és una bona notícia. Més encara quan es tracta d’un marc legislatiu al qual se’l dota d’eines i recursos.

2020-07-27T00:00:00+00:00juliol 27th, 2020|Dret ambiental|
Go to Top