Informe econòmic per l’Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya

Per analitzar els impactes econòmics positius que es derivaran del desplegament de l’Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya, s’ha dut a terme un estudi per establir la metodologia d’avaluació dels beneficis que aportarà el compliment de l’Estratègia en termes de serveis dels ecosistemes o d’altres repercussions socioecològiques per a Catalunya. L’estudi s’ha realitzat en base a experiències prèvies en diversos països del món, degudament adaptades als objectius i les característiques de l’Estratègia.

L’objectiu final ha estat tenir les eines per analitzar l’impacte positiu directe/indirecte i monetari/no monetari que suposarà desplegar les diferents línies d’actuació de l’Estratègia, i que s’aplicarà a partir del primer informe de seguiment previst.

L’informe s’ha realitzat conjuntament entre INSTA, ENT i l’Institut Europeu de Polítiques Ambientals.