L’objecte del curs, organitzat pel Consell Comarcal del Bages, la Diputació de Barcelona i el COAMB, era actualitzar els coneixements en matèria de medi ambient del personal al servei de l’administració local i es dirigeix especialment als tècnics municipals que treballen en aquest sector.

El curs pretenia informar de les normatives més recents aprovades en els diferents àmbits de la gestió ambiental d’aplicació als municipis i donar a conèixer aplicacions pràctiques i eines per al seu exercici professional.

En Jordi Recordà, soci d’INSTA, participà al curs amb una ponència sobre responsabilitat ambiental dels tècnics municipals.